Samo Kreutz, 2018-08-01

Najbolj zgodnja pesem

Tako zelo rano da svit odteka
skozi kanale obnebja

si odeneš haljo jutranje slane
in se pregneteš v dišave
ki jih ljubosumno hraniš le zase

ter rezko zadišiš še navznoter

takrat ti trepet zvona
svetega štefana
kožnato zmehča resaste jagode hrbtenice

in čez obledele boke se sive ženice
za pest zamolkle večnosti primaknejo bližje

ko čas poplavi poldne
te že precejam v odmeve

dokler zvečer ne ponikneš vame
kakor resničnejša utvara
kajti danes si-

nedelja.