Alenka Zorman, 2018-06-12

HAIKU (ZOO)

živalski vrt
belinček išče cvetko
izven ograde